Welt

Welkom bij het Voka Welt traject

Werkervarings- en leertrajecten

Gestuwd door onze ondernemingen, gefaciliteerd en professioneel ondersteund door Voka.
Voka Welt gaat voor werkbaar werk om werknemers te motiveren en in te zetten op duurzaam personeelsbeleid

De Weltroos

Tijdens het intakegesprek worden enkele parameters gemeten en een nulmeting vastgelegd. Op deze manier peilen we heel gericht naar uw beginsituatie. Deze nulmeting wordt gevisualiseerd in een roos, de Welt-roos. U kunt dan zelf nagaan waar u zich situeert ten opzichte van de groep en waar u zich in de komende sessies op kan focussen. Op het einde van het Welt-traject evalueren we opnieuw om na te gaan of u effectief gegroeid bent doorheen de sessies. Voorbeelden van deze parameters zijn: Wat doet uw bedrijf? Wat zijn uw specifieke noden? Naar welke medewerker (m/v/x) bent u op zoek? Klik hier om contact op te nemen met uw Welt coach! 

Een tijdlijn, om uw vooruitgang op te volgen

De tijdlijn is een overzicht van alle sessies van het traject maar ook de mijlpalen, events of extra opleidingen waarop u bent ingeschreven. U kan deze ten alle tijden raadplegen alsook de bijhorende documenten.

Matching: de zoektocht naar de geschikte kandidaten voor uw leerplaatsen

Dit houdt de matching met en door een arbeidsbemiddelaar in die voor u een geschikte kandidaat zorgt die u ‘on the job’ kan opleiden. We voorzien advies op maatvan uw bedrijf en noden. Alle kennis die u opdoet tijdens het traject, kan u onmiddellijk testen in de praktijk. Daarvoor voorzien we een leerplaats waarbij Voka zorgt voor een partner die de leerplaats invult met een kandidaat op maat van uw bedrijf.

Expert coaches

U krijgt een gefundeerd inzicht in uw huidig HR-beleid en bruikbare adviezen voor aanvullingen en/of verbeteringen. De Voka-coördinatoren zullen de deelnemers persoonlijk door hun actieplan coachen en hen van eerstelijnsadvies voorzien. Daarnaast worden er op elke sessie experten uitgenodigd

Werkpunten

Na de nulmeting maakt u samen met Voka een actieplan op met enkele verbeterpunten. Voka zal u persoonlijk doorheen dit actieplan coachen. Maak hierkennis met uw Welt contactpersoon! 

Vraag & antwoord aan uw teamgenoten

Tijdens een kick-off sessie leert u de andere ondernemingen in uw groep kennen en samen bepalen jullie de thema’s van de zes gezamenlijke sessies. Daarnaast is er een digitaal platform met vele mogelijkheden om kennis te delen met elkaar.

Op de hoogte blijven? Schrijf je in op de nieuwsbrief