Community

Jong Voka biedt aan jonge ondernemers een dynamisch netwerk om ervaringen uit te wisselen, open discussies te voeren en contacten te leggen die helpen in de uitbouw van hun persoonlijk ondernemersnetwerk.
Event Jong Voka Oostvlaanderen

Content

Event Jong Voka Oostvlaanderen
Jong Voka organiseert events die inspireren. Bedrijfsbezoeken, boeiende sprekers, ondernemersgetuigenissen… De jonge ondernemer wordt geconfronteerd met een pak kennis en ervaring en breidt zo de eigen kennis en ervaring verder uit.

Coaching

Jong Voka ondersteunt de ontwikkeling van jonge ondernemers. Opleidingen, opleidingstrajecten, expertenpanels… Starters tot groeibedrijven maken. Kaderleden met ondernemerspotentieel aanmoedigen. Ondernemers laten groeien. Bedrijven niet laten stilstaan.
Event Jong Voka Oostvlaanderen

Team jong ondernemerschap

Op de hoogte blijven? Schrijf je in op de nieuwsbrief