Jong Voka

Jong Voka verenigt jonge ondernemers en high potentials in Vlaanderen. Het biedt een dynamisch netwerk om ervaringen uit te wisselen, open discussies te voeren en contacten te leggen die helpen in de uitbouw van hun persoonlijk ondernemersnetwerk. Daarbij wordt het nuttige altijd aan het aangename gekoppeld. De basis wordt gevormd in de negen lokale Jong Voka-werkingen.

We stimuleren professionele, economische en persoonlijke groei door netwerkmomenten, inspirerende lezingen, bedrijfsbezoeken, debatten en andere activiteiten te organiseren. De jonge ondernemer wordt geconfronteerd met een pak kennis en ervaring en breidt zo de eigen kennis en ervaring verder uit. Daarnaast ondersteunt Jong Voka de ontwikkeling van jonge ondernemers door middel van advies, opleidingstrajecten en expertenpanels.Ondernemers laten groeien, daar werkt Jong Voka gedreven aan mee. 

Door het samenbrengen, inspireren en begeleiden van jonge ondernemers, met de steun en organisatie van zijn lokale werkingen, is Jong Voka dan ook de katalysator voor jong ondernemerschap!
Jong Voka Oost-Vlaanderen

Voor jonge ondernemers is het niet altijd evident om een netwerk uit te bouwen dat hen ondersteunt bij de verdere uitbouw van hun business. Jong Voka Oost-Vlaanderen biedt hen toegang tot het professionele netwerk van Voka Oost-Vlaanderen. 

Doel

Jong Voka Oost-Vlaanderen wil een kwalitatief netwerk van jonge ondernemers en kaderleden uitbouwen, met ambitie en open geest een representatief klankbord vormen binnen Voka Oost-Vlaanderen en dit via informele netwerkactiviteiten en gerichte evenementen, om zo binnen de bestaande Voka-structuren een optimaal kader te creëren om succesvol te ondernemen. Jong Voka Oost-Vlaanderen wil aan de hand van de eigenheid van haar organisatie een specifieke entiteit en dynamiek creëren om zo haar doelgroep te kunnen aanspreken. Vanuit haar concept wil Jong Voka Oost-Vlaanderen een tussenfase vormen naar een lidmaatschap van Voka-Oost-Vlaanderen.

Doelgroep

De doelgroep zijn jonge ondernemers economisch actief in Oost-Vlaanderen:
- Eigenaar-ondernemers
- Young-potentials, hogere kaderleden en managers
- Vrije beroepen en zelfstandigen
- Starters 

Adviesraad

Deze vijf jonge ondernemers komen maandelijks samen en vormen de Jong Voka adviesraad van Oost-Vlaanderen:
- Matthieu Voet (voorzitter) van Newance
- Helena Gheeraert van Wonky 
- Vicky Persyn van Likebirds
- Wim Van Buynder van Nextapps
- Alexander Hoogewijs van SiteManager
 

Team Jong Ondernemerschap

Het Voka-team dat dagelijks instaat voor de werking rond jong ondernemerschap bestaat uit Hilde, Jan en Sophia. Zij staan in voor de Jong Voka werking en de Bryo-trajecten. 

Op de hoogte blijven? Schrijf je in op de nieuwsbrief